Affiliate Checklista

Roligt, att du vill bli Jennys Affiliate.
Innan du ansöker om ett konto hos oss, gå igenom denna lista så att allt är så klart så långt det är möjligt för att starta upp.

F- ELLER FA-SKATT & MOMS
Du måste vara registrerad för F-skatt, dvs. företagsskatt eller FA-skatt som är företagsskatt för ensilda näringsidkare, hos Skatteverket. Det är naturligtvis bra om du har ett företag, men du kan lika bra vara en enskild näringsidkare. Ett annat alternativ är att du använder dig av så kallad egenanställning. Då ordnar du ett kontrakt med ett bolag som kan fakturera åt dig. Då ät det egenanställningsföretaget som betalar F-skatten för dig och du får avkastningen som en lön efter att din sedvanliga A-skatt är dragen. Hur du än väljer att göra, måste denna punkt vara klart innan du ansöker kontot. Du måste bifoga en kopia på din skattesedel eller en kopia på kontraktet med egenanställningsföretaget, i din ansökan.
Du måste även registrera dig för moms om din omsättning på linjen antas vara mer än 20.000 kr per år. Vi rekommenderar att du registrerar dig för moms oavsett. Det har flera fördelar för dig.
Har du ett eget bolag måste detta vara aktivt, dvs icke vilande och registrerat hos Bolagsverket. Ha gärna registreringsbeviset med i ansökan.

MARKNADSPLAN
För att folk ska ringa, måste du nå ut med information till dem. Därför måste du ha en plan hur du når ut till dem och helst även vad det kommer att kosta för dig. Det allra bästa är kanske om du har redan en populär tjänst, vars utbud du vill komplettera med telefonsex. Men har du inte det, måste du göra klart för dig nedanstående. Den här informationen lämnar du till oss i din ansökan.
1 Hemsida. Har du en eller ska du öppna en. Hur mycket kommer det att kosta för dig att öppna och underhålla den?
2. Utskick. Gör du utskick via brev eller eMail? Har du ett kundregister? Hur stort är det? Har du tillstånd att skicka reklam?
3. Annonsering. Kommer du att behöva annonsera ut tjänsten externt? Vilken budget har du?
4. Prognos. Varje marknadsåtgärd ska generera köp. Hur mycvket estimerar du att dina åtgärder levererar för resultat?

FAKTURERING
Du ska kunna fakturera oss efter det uppnådda resultatet. Kan du fakturera själv eller behöver du ett avtal med ett externt egen-anställningsföretag?

PARTNERS
Du ska bli en partner till oss, men har du även själv partners som har kanaler du kan utnyttja? Det är alltid ett stort plus att kunna samarbeta med andra i branschen.

LÅNGSIKTIGA PLANER
Rom byggdes inte på en dag. Det kommer inte din verksamhet heller att göras. Du måste vara bestämd på lång sikt att lyckas med din verksamhet. Det tar månader att bygga upp en kundbas, som återkommer och betalar din lön. Första månaderna kommer kanske rent ut gå på förlust, men när du jobbar långsiktigt och systematiskt, kommer den kurvan att gå upp och du börjar tjäna pengar. Det är viktigt, att håla detta i minnet. Gör därför en långsiktig plan för din verksamhet.

HA DIN EGEN PITCH KLAR
I dagsläget är det svårt att lyckas med någonting om man inte har sin egen pitch i det man gör. Fundera ut vad din telefonitjänst går ut på. Har du en speciell idé eller ämne det handlar om? Är det en pratservice eller en tjänst med kåtingar som vill sexa direkt. Tänk då på att du genom oss har du tillgång till följande:
1. Singeltjejer
2. Singeltransor och shemales
3. Singelkillar
4. Par, dessa är inte tillgängliga hela tiden.

5. Stories, erotiska inspelade sexupplevelser
6. Smyginspelningar på olika sexuella händelser
Ska alla dessa vara tillgängliga på din linje eller endast vissa? En tjänst kan innehålla alla dessa element, en s.k. combotjänst.
Håll också i minnet, att dejting är inte tillåtet på våra linjer. Så din inde får inte handla om kontaktsökande via telefonlinje.

HUR SKA TJÄNSTEN DEBITERAS?
Du kan välja, att debitera tjänsten på kundens telefonräkning. Då får live samtalen inte bereda kunden sexuell stimulans. Detta alternativ funkar bäst på chatlinjer, inte på renodlad telefonsex. Du kan också välja, att fakturera samtalen med en separat faktura. Då faktureras kunden av vår factoring partner Kassina, som också har en egen inkasso. Dessa samtal har få innehållsmässiga begränsningar.
För samtalen som debiteras på telefonräkningen får du av oss ett 0939-betalnummer. Fakturasamtalen får däremot ett sverigenummer med ett valfritt riktnummer.

FÖRBJUDET INNEHÅLL
Ha i minnet att innehåll som är förbjudet på våra linjer får inte förekomma i din marknadsföring heller.
På alla våra linje är det förbjudet att utöva följande: Prostitution eller tips om prostitution, dejting eller faktiska fysiska möten mellan telefonisten och den inringande eller förmedling av kontakter, alla kontakter utanför telefonlinjen, dela personlig information som telefonnummer eller motsvarande information som kan leda till exploation av telefonistens identitet, sexuella övergrepp och i synnerhet sexuella övergrepp mot barn under 15 år eller tips om webbplatser med den typen av innehåll, brottsligt eller bedrägligt beteende, pengatransaktioner mellan parter, sex med djur och annat innehåll som strider mot svensk lag eller god smak. På de linjer som faktureras genom kundens telefonräkning (0900-samtal) får heller inte förekomma live-samtal som kan bereda kunden sexuell stimulans, vilket i praktiken betyder att dessa linjer är renodlade chatlinjer utan inslag av telefonsex. 0900-samtal kan kontrolleras med samtal av personer anlitade av ERB - Etiska rådet av betalteletjänster.

Är allt i sin ordning? Are you ready?

Då finns inte så mycket mer att säga än, att fortsätt vidare till ansökan.

ANSÖKAN

VÄLKOMMEN TILL JENNYS SEXIGA SÄLLSKAP!